Geçmişten Günümüze Dövme

Dövme

Dövmenin modern çağa ait bir tutku olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz zira insanlar binlerce yıldan beri dövme yapıyorlar. Dövmenin binlerce yıllık tarihine ışık tutan en önemli kaynaklardan biri Mısır mumyaları diğeri ise 1991 yılında Alp dağlarında tesadüfen keşfedilen ve tam 5300 yaşında olduğu belirlenen “buz adam” Ötzi. Hayatını kaybettiği bölgedeki çevre koşulları sebebiyle doğal bir mumyaya dönüşen Ötzi’nin vücudunda 61 dövmeler bulunuyor. Bunların yanı sıra Galyalılar, Britonlar gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşamış yerli halkların da vücut süsleme ile uğraştıkları biliniyor. Peki, insanlar neden bunu yaptırmaya ihtiyaç duydular yani dövme sanatı neden ve nasıl ortaya çıktı?

Dövme ilkel toplumlarda aidiyet ve statü göstergesiydi

Dövme ilkel toplumlarda aidiyet ve statü göstergesiydi

Bugün estetik görüntüsü için yaptırılan bir “vücut süsleme sanatı” olarak görülse de antik toplumlarda dövmenin yapılış amacı bundan oldukça farklıydı. Yerli kabilelerde bir aidiyet ve kimi zaman da statü göstergesiydi. Daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse bireylerin üzerlerindeki dövmeler hangi topluluğa ait oldukları, toplum içindeki statüleri gibi bilgileri ifade ediyordu. Aslında günümüzde de özellikle bazı yasadışı yapılanmalarda, çetelerde aidiyet işareti olarak yaptırılıyor, bunların en önemli örneği olarak Yakuza verilebilir. Yakuza üyeleri hem örgüte bağlılıklarını, hem örgüt içindeki statülerini simgeleyen çizimleri yaptırıyorlar.

Dövmenin koruyucu olduğuna inanılıyordu

Dövmenin koruyucu olduğuna inanılıyordu

Eski çağlarda tattoo yukarıda saydıklarımız dışında çok önemli bir sebeple daha yapılıyordu; koruma. Bir tılsım olarak görülen dövmeleri yaptıran kişinin kötü ruhlardan, hastalıklardan ve kötü niyetli kişilerin, düşmanların yapacağı büyülerden korunacağına inanılıyordu. Koruyucu bir tılsım olarak yapılan dövmeler yapılış amacına uygun şekillerden hatta bazen kelime ya da harflerden oluşuyordu.

Sağlık ve dövme ilişkisi

Sağlık ve dövme ilişkisi

Buz adam Ötzi’nin vücudundaki dövmeleri inceleyen uzmanlar çok ilginç bir sonuca vardılar; buz adamın vücudunda çoğu akupunktur tedavisi için kullanılan noktalardaydı, uzmanlar Ötzi’nin vücudundaki dövmelerin bulunduğu noktalardan yola çıkarak buz adamın bağırsak parazitleri ve osteoartrit gibi çeşitli hastalıklar yaşadığı sonucuna vardılar. Bu şu anlama geliyor; eski çağlarda dövme aynı zamanda sağlık için de uygulanıyordu. Hatta bilim insanları Ötzi’nin dövmelerinin dövmenin akupunktur uygulamalarının öncesi olduğu anlamına geldiği görüşündeler. Yani bugün bir vücut süsleme sanatı olarak yaklaşılan tarihi sadece çok eski olmakla kalmıyor antik toplumların bu sanata sanılandan çok daha fazla anlam ve işlev atfettiği görülüyor.